Folkestone – Good to Firm
Newton Abbot – Good to Soft
Ballinrobe – Good to Yielding